Requirements

Eligibility for EXCHANGE STUDIES

To go on an exchange you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go. Read the following information carefully, hopefully it will answer most of your questions.

Bachelor’s in Economy and Society

To go on an exchange during your fifth semester within the Bachelor’s programme in Economy and Society, you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go.

When do I apply?

You can apply during the following application rounds: 

 • Main application round for Bachelor's students: 
  25 October - 15 November 2023, during your third semester.
 • Application round for spare exchange places: 
  29 January - 8 February 2024, during your fourth semester.

Key dates and deadlines.

Requirements to apply for exchange studies

In order to apply for exchange studies, you must meet the following requirements at the time of application:  

 • You should be registered for full-time studies on the Bachelor's in Economy and Society at Lund University School of Economics and Management. If you have been granted an approved leave from studies, you may still be eligible to apply. 
   
 • You should be able to go in semester five. If you are following an individual study plan, you may still be eligible to apply.
   
 • You should have passed at least 30 credits at Lund University (not including transferred credits from other universities) and at least 75% of the credits from previous semesters on the programme.
   
 • You have the skills required in the language of instruction during the exchange semester. Read more under "language requirements".
   
 • You have not previously been on an exchange semester within your programme. 

Requirements for going on exchange

If you are awarded a seat, you will be conditionally admitted to the exchange programme and have to fulfill the following requirements by 15 April: 

 • You should not lack more than 15 credits from the first three semesters. Credits outside of the programme and from semester four will not be considered.
 • You are registered on semester four during the semester before your exchange.

Language requirements

Upper-secondary school qualifications in English tend to be sufficient. Language proficiency testing is usually not required, but there are some exceptions where the host university requires you to take a language test. Make sure to find out what applies to the universities you wish to apply for. This information is available in our search tool:

Use our search tool - Where can I go?

If you wish to study in a language other than English, you may be required to present a certificate of your language qualifications with your application to the host university.

As a student of a programme taught entirely in English, some partner universities give an exemption to the language requirements.

You are responsible for meeting the host university's language requirements. 

Your CEFR level
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is an international standard for describing language ability on a six-point scale. Your CEFR level is sometimes requested by our partner universities. 

As a student at LUSEM, your proficiency in English is at least equivalent to the Swedish upper secondary course English 6, which meets the CEFR level B2.

Course selection

The Bachelor's programme in Economy and Society includes an elective semester for students, semester five. This gives you plenty of options regarding your course selection.

You can choose courses within the following areas:

 • Economics and Management
 • Social Sciences
 • Engineering
 • Science
 • Law
 • Humanities (including language courses)
 • Theology

General guidelines about courses
The courses cannot overlap previous or future courses, and must correspond to Swedish higher education studies. 

International universities often change the range of courses they offer and you can therefore not expect to study the exact courses you selected in advance. 

Bachelor’s in International Business

To go on an exchange during your fifth semester within the Bachelor's programme in International Business, you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go.

When do I apply?

You can apply during the following application rounds: 

 • Main application round for Bachelor's students:
  25 October - 15 November 2023, during your third semester.
 • Application round for spare exchange places:
  29 January - 8 February 2024, during your fourth semester.

Key dates and deadlines.

Requirements to apply for exchange studies

In order to apply for exchange studies, you must meet the following requirements at the time of application:  

 • You should be registered for full-time studies on the Bachelor's in International Business at Lund University School of Economics and Management. If you have been granted an approved leave from studies, you may still be eligible to apply. 
   
 • You should be able to go in semester five. Even if you are following an individual study plan, you may still be eligible to apply.
   
 • You should have completed and passed at least 30 credits at Lund University (not including transferred credits from other universities) and at least 75% of the credits from previous semesters on the programme.
   
 • You have the skills required in the language of instruction during the exchange semester. Read more under "language requirements".
   
 • You have not previously been on an exchange semester within your programme. 

Requirements for going on exchange

If you are awarded a seat, you will be conditionally admitted to the exchange programme and have to fulfill the following requirements by 15 April:

 • You should not lack more than 15 credits from the first three semesters. Credits outside of the programme and from semester four will not be considered.
   
 • You are registered on semester four during the semester before your exchange.

Language requirements

Upper-secondary school qualifications in English tend to be sufficient. Language proficiency testing is usually not required, but there are some exceptions where the host university requires you to take a language test. Make sure to find out what applies to the universities you wish to apply for. This information is available in our search tool:

Use our search tool - Where can I go?

If you wish to study in a language other than English, you may be required to present a certificate of your language qualifications with your application to the host university.

As a student of a programme taught entirely in English, some partner universities give an exemption to the language requirements.

You are responsible for meeting the host university's language requirements. 

Your CEFR level
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is an international standard for describing language ability on a six-point scale. Your CEFR level is sometimes requested by our partner universities. 

As a student at LUSEM, your proficiency in English is at least equivalent to the Swedish upper secondary course English 6, which meets the CEFR level B2.

Course selection

The Bachelor's programme in International Business includes an elective semester for students, semester five. This gives you plenty of options regarding your course selection.

You can choose courses within the following areas:

 • Economics and Management
 • Social Sciences
 • Engineering
 • Science
 • Law
 • Humanities (including language courses)
 • Theology

General guidelines about courses
The courses cannot overlap previous or future courses, and must correspond to Swedish higher education studies. 

International universities often change the range of courses they offer and you can therefore not expect to study the exact courses you selected in advance. 

Ekonomie kandidatprogrammet

To go on an exchange during your fifth semester within Ekonomie kandidatprogrammet, you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go (instructions in Swedish).

När kan jag söka utbytesstudier?

Du kan ansöka om utbytesstudier vid följande tillfällen: 

 • Ordinarie ansökningsomgång för studenter på en kandidatutbildning:
  25 oktober - 15 november 2023, under termin 3 (för studenter med studiestart HT) eller termin 2 (för studenter med studiestart VT).
 • Restplatsomgång:
  29 januari - 8 februari 2024, under termin 4 eller termin 3.

Key dates and deadlines.

För att få söka utbytesstudier måste du uppfylla följande krav vid ansökningstillfället:

 • Du är registrerad för heltidsstudier inom Ekonomie kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet. Om du har ett beviljat studieuppehåll kan du fortfarande vara behörig att söka.
   
 • Du kan åka termin fem eller termin sex (om du byter plats på din valfria termin och din kandidatkurs). Om du följer en individuell studieplan kan du fortfarande vara behörig att söka, men du måste då bifoga en komplett studieplan över alla kurser som du planerar att inkludera i din examen.  
   
 • Du har klarat minst 30 hp vid Lunds universitet (högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte) och minst 75% av poängen från tidigare terminer på programmet.
   
 • Du har de språkkunskaper som krävs i aktuellt undervisningsspråk (läs mer under "språkkrav").
   
 • Du har inte tidigare varit på utbyte inom ditt program. 

Villkor för att få åka

Om du tilldelas en utbytesplats kommer du att vara villkorat antagen till utbytesstudier. Följande villkor ska vara uppfyllda senast den 15 april för utbyte till kommande hösttermin och senast den 15 oktober för utbyte till kommande vårtermin. Högskolepoäng från nuvarande termin och poäng utanför ditt program tas inte i beaktan.

Du måste uppfylla följande villkor vid uppföljningstillfället:

 • Du saknar inte mer än 15 hp från tidigare terminer på programmet. 
 • Du är registrerad på fortsättnings- eller kandidatkursen inom ditt huvudområde på Ekonomihögskolan.

Språkkrav

Gymnasiekunskaper i engelska brukar vara tillräckliga. I de flesta fall krävs inget språktest, men det finns några undantag. Var uppmärksam på vad som gäller för de universitet du vill söka till. 

Lär mer i vårt sökverktyg - Where can I go?

Om du vill studera på något annat språk än engelska måste du se till att du uppfyller värduniversitetets krav.

Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller språkkraven. 

Kursval

Inom Ekonomie kandidatprogrammet har du stora valmöjligheter under termin fem, som är programmets valfria termin.

Du kan välja kurser inom följande fakultetsområden:

 • Ekonomi
 • Samhällsvetenskap
 • Teknik
 • Naturvetenskap
 • Juridik
 • Humaniora (även språkkurser)
 • Teologi

Kurser får inte överlappa tidigare lästa eller kommande kurser inom programmet. Kurserna ska motsvara studier på svensk högskolenivå. 

Tänk på att vara flexibel med ditt kursval. Det finns inga garantier för att du kommer att kunna läsa exakt de kurser som du har listat i din ansökan.  

Ha följande i åtanke om du har nationalekonomi som huvudområde:

 • kurserna NEKG21 (mikroekonomi) och NEKG31 (ekonometri) är behörighetskrav för kandidatuppsatsen.
 • specialiseringskurserna i nationalekonomi i Lund ges vanligtvis en gång per år, antingen endast under höst- eller vårterminen. Om det finns en specifik specialiseringskurs du vill läsa, kan du därför behöva vara flexibel med vilken termin du åker på utbyte.

Freestanding courses

Students enrolled in freestanding courses are also able to go on an exchange, during their fifth or sixth semester if they fulfill certain criteria. You are following an individual study plan (i.e. not formally registered on one of our degree programmes) to earn one of these degrees:

 • Bachelor of Science in Business and Economics (Ekonomie kandidatexemen)
 • Bachelor of Science (Filosofie kandidatexamen) with a major in one of the subjects offered at LUSEM.
 • Bachelor of Science in Information Systems (Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap, huvudområde informationssystem)

More information about our degrees (in Swedish)

When do I apply?

You can apply during the following application rounds: 

 • Main application round for Bachelor's students:
  25 October - 15 November 2023, during the second or third semester of your individual study plan.
 • Application round for spare exchange places: 
  29 January - 8 February 2024, during the third or fourth semester of your individual study plan.

Key dates and deadlines.

Requirements to apply for exchange studies

In order to apply for exchange studies, you must meet the following requirements at the time of application:  

 • You should be registered for full-time studies at Lund University School of Economics and Management.
 • You should be able to go in semester five or six. 
 • You should have passed at least 30 credits at Lund University School of Economics and Management (not including transferred credits from other universities) and at least 75% of the credits from previous semesters.
 • You have the skills required in the language of instruction during the exchange semester. Read more under "language requirements".
 • You have not previously been on an exchange through LUSEM.

Indivual study plan 

You will need to include an individual study plan with all planned studies at Lund University in your application. More info regarding this document can be found in the application guide.

Requirements for going on exchange

If you are awarded a seat, you will be conditionally admitted to the exchange programme and have to fulfill the following requirements by 15 April (for an exchange during the autumn semester) or 15 October (for an exchange during the spring semester): 

 • You should not lack more than 15 credits from previous semesters. Credits outside of your individual study plan and from the on-going semester will not be considered.
 • You have completed and passed at least 60 credits in the subject areas offered at LUSEM.
 • You are currently registered for full-time studies at Lund University School of Economics and Management. 
 • If you are planning to earn a Bachelor's of Science in Business and Economics (Ekonomie kandidatexamen) you need to be registered to, or have completed, the intermediate course (31–60 credits) in your major.

Language requirements

Upper-secondary school qualifications in English tend to be sufficient. Language proficiency testing is usually not required, but there are some exceptions where the host university requires you to take a language test. Make sure to find out what applies to the universities you wish to apply for. This information is available in our search tool:

Use our search tool - Where can I go?

If you wish to study in a language other than English, you may be required to present a certificate of your language qualifications with your application to the host university.

You are responsible for meeting the host university's language requirements. 

Your CEFR level
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is an international standard for describing language ability on a six-point scale. Your CEFR level is sometimes requested by our partner universities. 

As a student at LUSEM, your proficiency in English is at least equivalent to the Swedish upper secondary course English 6, which meets the CEFR level B2.

Course selection

You can choose courses within the following areas:

 • Economics and Management
 • Social Sciences
 • Engineering
 • Science
 • Law
 • Humanities (including language courses)
 • Theology

General guidelines about courses
The courses cannot overlap previous or future courses, and must correspond to Swedish higher education studies. 

International universities often change the range of courses they offer and you can therefore not expect to study the exact courses you selected in advance. 

Master’s in Economics

To go on an exchange during your third semester within the Master's in Economics, you must meet certain requirements to be eligible to apply. 

When do I apply?

You apply during the following application round: 

 • Application round for Master's students: 
  29 January - 8 February 2024, during your second semester.

Key dates and deadlines.

Exchange studies for Master's in Economics

Students from the Master's in Economics may choose from a group of selected universities, offering master level courses in economics. A list of available universities is published in the search tool, when the application opens. 

You apply in January (during your second semester) to be able to go on exchange in the autumn (during your third semester).

In some cases, the fourth semester might also be an option. Note however that your Master's essay cannot be written during your exchange, it must be written in Lund. 

Requirements to apply for exchange studies within the Master’s in Economics

 • You are registered for full-time studies within the programme.
 • You have completed at least 75% of the programme’s first semester.
 • You have the skills required in the language of instruction during the exchange semester. Read more under "language requirements".
 • You have not previously been on an exchange within the programme.

Language requirements

Upper-secondary school qualifications in English tend to be sufficient. Language proficiency testing is usually not required, but there are some exceptions where the host university requires a certificate from one of the regular test institutes (TOEFL or IELTS). Make sure you find out what applies to the university you wish to attend. This information is available in our database, SoleMove:

Use our search tool to find your university in SoleMove.

If you wish to study in a language other than English, you may be required to present a certificate of your language qualificions with your application to the host university. You are responsible for meeting these requirements.

Your CEFR level
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is an international standard for describing language ability on a six-point scale. Your CEFR level is sometimes requested by our partner universities.

As a student at LUSEM, your proficiency in English is at least equivalent to English studies at upper secondary (high school) level in Sweden, called English 6/English Course B. CEFR level B2 is equivalent to English B/6 according to Skolverket (Swedish National Agency for Education). As a student of a programme taught entirely in English, some partner universities give an exemption to the language requirements.

Course selection

You have the option to study any advanced Economics courses that you have an interest in (elective courses) to either broaden your field of expertise or further deepen your specialization with courses that are not offered in Lund.

You should not study the same courses on exchange as they have already studied in Lund, i.e. no overlapping of courses.

All courses have to be approved by the programme director.

General guidelines about courses
The courses cannot overlap previous or future courses, and must correspond to Swedish higher education studies. We recommend you to avoid courses with the same focus and the same required reading as ones you have already studied or plan to study.

International universities often change the range of courses they offer and you can therefore not expect to study the exact courses you selected in advance. Be flexible and focus on studying rewarding courses equivalent to 30 credits. The best courses are sometimes not the ones you had in mind from the start.

You will not receive a preliminary notice regarding the courses, nor of your eligibility for further studies. Therefore, it is important that you read the rules and requirements regarding credit transfer carefully so that you are completely aware of what applies to you. 

Master's in Innovation and Global Sustainable Development

To go on an exchange during your third semester within the Master's in Innovation and Global Sustainable Development you must meet certain requirements to be eligible to apply.

Exchange semester at University of Geneva

LUSEM invites students enrolled in MSc Innovation and Global Sustainable Development to apply for an exchange semester at University of Geneva during autumn 2023.

When do I apply?

You apply during the following application round: 

 • Application round for Master's students, 27 January - 7 February 2023, during your second semester.

Key dates and deadlines.

Supporting documents

1. Statement of Purpose 
2. CV
3. Study Plan

For more information regarding these documents, visit this page.

Requirements to apply

You have completed all the courses from the autumn semester by the time the application closes on 7 February.

Selection process

Once the application period has passed, students will be evaluated. Grades and credits obtained will be reviewed directly from LADOK records, i.e., you do not have to submit this information with your application. You will then be evaluated on the following criteria:

1) Statement of Purpose

2) Grades

To ensure that selected students have performed satisfactorily (i.e., no dropouts, high failure rate on courses, leave of absence etc.), a follow-up is conducted during the spring semester (approx. 15 April) for students selected to go on exchange to Geneva. It is the programme director who will give the final confirmation if you are able to go on your planned exchange.

Grants

Students may apply for a SEMP (Swiss-European Scholarship Programme) scholarship of CHF380 per month. Application for such grants is done individually by successful applicants but is not done until early in autumn 2023.

If you are a Swedish student receiving CSN support, you cannot combine CSN and SEMP, but will be eligible to apply for an Erasmus+ grant instead.

Kandidatprogrammet i Human Resources          (huvudämne arbetsrätt)

To go on an exchange during your sixth semester within Kandidatprogrammet i Human Resources, you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go (instructions in Swedish).​

När kan jag söka utbytesstudier?

Du kan ansöka om utbytesstudier vid följande tillfällen: 

 • Ordinarie ansökningsomgång för studenter på en kandidatutbildning:
  25 oktober - 15 november 2023, under termin 3.
 • Restplatsomgång: 
  29 januari - 8 februari 2024, under termin 4.

Key dates and deadlines.

För att få söka utbytesstudier måste du uppfylla följande krav vid ansökningstillfället:

 • Du är registrerad för heltidsstudier inom Kandidatprogrammet i Human Resources vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet. Om du har ett beviljat studieuppehåll kan du fortfarande vara behörig att söka.
   
 • Du har sökt inriktning arbetsrätt.
   
 • Du kan åka termin sex. Om du följer en avvikande studieplan kan du fortfarande vara behörig att söka, men du måste då bifoga en individuell studieplan över planerade studier vid Lunds universitet i din ansökan.
   
 • Du har klarat av minst 30 hp vid Lunds universitet (högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte) och minst 75% av poängen från tidigare terminer på programmet.
   
 • Du har de språkkunskaper som krävs i aktuellt undervisningsspråk (läs mer under "språkkrav").
   
 • Du har inte tidigare varit på utbyte inom ditt program.

Villkor för att få åka

Om du tilldelas en utbytesplats kommer du att vara villkorat antagen till utbytesstudier. Följande villkor ska vara uppfyllda senast den 15 oktober för utbyte till kommande vårtermin. Högskolepoäng från nuvarande termin och poäng utanför ditt program tas inte i beaktan.

Du måste uppfylla följande villkor vid uppföljningstillfället:

 • Du saknar inte mer än 15 hp från tidigare terminer på programmet. 
 • Du är registrerad på kandidatkursen inom arbetsrätt på Ekonomihögskolan.

Språkkrav

Gymnasiekunskaper i engelska brukar vara tillräckliga. I de flesta fall krävs inget språktest, men det finns några undantag. Var uppmärksam på vad som gäller för de universitet du vill söka till. 

 

Lär mer i vårt sökverktyg - Where can I go?

Om du vill studera på något annat språk än engelska måste du se till att du uppfyller värduniversitetets krav.

Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller språkkraven. 

Kursval

Inom Kandidatprogrammet i Human Resources har du stora valmöjligheter under termin sex, som är programmets valfria termin.

Du kan välja kurser inom följande fakultetsområden:

 • Ekonomi
 • Samhällsvetenskap
 • Teknik
 • Naturvetenskap
 • Juridik
 • Humaniora (även språkkurser)
 • Teologi

Kurser får inte överlappa tidigare lästa eller kommande kurser inom programmet. Kurserna ska motsvara studier på svensk högskolenivå. 

Tänk på att vara flexibel med ditt kursval. Det finns inga garantier för att du kommer att kunna läsa exakt de kurser som du har listat i din ansökan.  

Politices kandidatprogrammet (huvudämne nationalekonomi)

To go on an exchange within Politices kandidatprogrammet, you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go (instructions in Swedish).​

När kan jag söka utbytesstudier?

Du kan ansöka om utbytesstudier vid följande tillfällen: 

 • Ordinarie ansökningsomgång för studenter på en kandidatutbildning:
  25 oktober - 15 november 2023, under termin 3 (för studenter med studiestart HT) eller termin 2 (för studenter med studiestart VT).
 • Restplatsomgång: 
  29 januari - 8 februari 2024, under termin 4  eller termin 3.

Key dates and deadlines.

För att få söka utbytesstudier måste du uppfylla följande krav vid ansökningstillfället:

 • Du är registrerad för heltidsstudier inom Politices kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan. Om du har ett beviljat studieuppehåll kan du fortfarande vara behörig att söka.
   
 • Du kan åka termin fem eller termin sex (om du byter plats på din valfria termin och din kandidatkurs) Om du följer en avvikande studieplan kan du fortfarande vara behörig att söka, men du måste då bifoga en individuell studieplan över planerade studier vid Lunds universitet i din ansökan.
   
 • Du har klarat av minst 30 hp vid Lunds universitet (högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte) och minst 75% av poängen från tidigare terminer på programmet.
   
 • Du har de språkkunskaper som krävs i aktuellt undervisningsspråk (läs mer under "språkkrav").
   
 • Du har inte tidigare varit på utbyte inom ditt program.

Villkor för att få åka

Om du tilldelas en utbytesplats kommer du att vara villkorat antagen till utbytesstudier. Följande villkor ska vara uppfyllda senast den 15 april för utbyte till kommande hösttermin och senast den 15 oktober för utbyte till kommande vårtermin. Högskolepoäng från nuvarande termin och poäng utanför ditt program tas inte i beaktan.

Du måste uppfylla följande villkor vid uppföljningstillfället:

 • Du saknar inte mer än 15 hp från tidigare terminer på programmet. 
 • Du är registrerad på fortsättnings- eller kandidatkursen inom nationalekonomi på Ekonomihögskolan.

Språkkrav

Gymnasiekunskaper i engelska brukar vara tillräckliga. I de flesta fall krävs inget språktest, men det finns några undantag. Var uppmärksam på vad som gäller för de universitet du vill söka till. 

Lär mer i vårt sökverktyg - Where can I go?

Om du vill studera på något annat språk än engelska måste du se till att du uppfyller värduniversitetets krav.

Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller språkkraven. 

Kursval

Inom Politices kandidatprogrammet har du stora valmöjligheter under termin fem, som är programmets valfria termin.

Du kan välja kurser inom följande fakultetsområden:

 • Ekonomi
 • Samhällsvetenskap
 • Teknik
 • Naturvetenskap
 • Juridik
 • Humaniora
 • Teologi

Språkkurser tillgodoräknas ej. 

Kurser får inte överlappa tidigare lästa eller kommande kurser inom programmet. Kurserna ska motsvara studier på svensk högskolenivå. 

Tänk på att vara flexibel med ditt kursval. Det finns inga garantier för att du kommer att kunna läsa exakt de kurser som du har listat i din ansökan.  

Eftersom att du har nationalekonomi som huvudämne, bör du även ha följande i åtanke: 

 • kurserna NEKG21 (mikroekonomi) och NEKG31 (ekonometri) är behörighetskrav för kandidatuppsatsen.
 • specialiseringskurserna i nationalekonomi i Lund ges vanligtvis en gång per år, antingen endast under höst- eller vårterminen. Om det finns en specifik specialiseringskurs du vill läsa, kan du därför behöva vara flexibel med vilken termin du åker på utbyte.

Praktisk filosofi, politik och ekonomi – kandidatprogram (huvudämne nationalekonomi)

To go on an exchange dring your fifth semester within Praktisk filosofi, politik och ekonomi – kandidatprogram, you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go (instructions in Swedish).​

När kan jag söka utbytesstudier?

Du kan ansöka om utbytesstudier vid följande tillfällen: 

 • Ordinarie ansökningsomgång för studenter på kandidatprogram: 
  25 oktober - 15 november 2023, under termin 3.
 • Restplatsomgång: 
  29 januari - 8 februari 2024, under termin 4.

Key dates and deadlines.

För att få söka utbytesstudier måste du uppfylla följande krav vid ansökningstillfället:

 • Du är registrerad för heltidsstudier inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Ekonomihögskolan. Om du har ett beviljat studieuppehåll kan du fortfarande vara behörig att söka.
   
 • Du kan åka termin fem. Om du följer en avvikande studieplan kan du fortfarande vara behörig att söka, men du måste då bifoga en individuell studieplan över planerade studier vid Lunds universitet i din ansökan.
   
 • Du har klarat av minst 30 hp vid Lunds universitet (högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte) och minst 75% av poängen från tidigare terminer på programmet.
   
 • Du har de språkkunskaper som krävs i aktuellt undervisningsspråk (läs mer under "språkkrav").
   
 • Du har inte tidigare varit på utbyte inom ditt program.

Villkor för att få åka

Om du blir tilldelad en utbytesplats kommer du att vara villkorat antagen till utbytesstudier. Följande villkor ska vara uppfyllda senast den 15 april för utbyte till kommande hösttermin. Högskolepoäng frånnuvarande termin och poäng utanför ditt program tas inte i beaktan.

Du måste uppfylla följande villkor vid uppföljningstillfället:

 • Du saknar inte mer än 15 hp från tidigare terminer på programmet.
 • Du är registrerad på fortsättnings- eller kandidatkursen inom nationalekonomi på Ekonomihögskolan.

Språkkrav

Gymnasiekunskaper i engelska brukar vara tillräckliga. I de flesta fall krävs inget språktest, men det finns några undantag. Var uppmärksam på vad som gäller för de universitet du vill söka till. 

Lär mer i vårt sökverktyg - Where can I go?

Om du vill studera på något annat språk än engelska måste du se till att du uppfyller värduniversitetets krav.

Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller språkkraven. 

Kursval

Eftersom att det inte finns några valfria poäng inom ditt program, måste du under utbytesterminen läsa kurser motsvarande 30 hp nationalekonomi på fördjupningsnivå. Du måste säkerställa att du läser kurser som motsvarar det som krävs för att bli behörig till examensarbetet under termin 6. Din studievägledare kan hjälpa dig med ditt kursval. 

Ha följande i åtanke:

 • kurserna NEKG21 (mikroekonomi) och NEKG31 (ekonometri) är behörighetskrav för kandidatuppsatsen
 • läs en kurs motsvarande NEKG31 utomlands, då denna kurs inte kan läsas i Lund under temin 6 innan det avslutande uppsatsarbetet.

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

To go on an exchange during your fifth semester within Systemvetenskapliga kandidatprogrammet, you must meet certain requirements, both to apply and to be able to go (instructions in Swedish).

När kan jag söka utbytesstudier?

Du kan ansöka om utbytesstudier vid följande tillfällen: 

 • Ordinarie ansökningsomgång för studenter på kandidatprogram: 
  25 oktober - 15 november 2023, under termin 3.
 • Restplatsomgång: 
  29 januari - 8 februari 2024, under termin 4.

Key dates and deadlines.

För att få söka utbytesstudier måste du uppfylla följande krav vid ansökningstillfället:

 • Du är registrerad för heltidsstudier inom Systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan. Om du har ett beviljat studieuppehåll kan du fortfarande vara behörig att söka.
   
 • Du kan åka termin fem. Om du följer en avvikande studieplan kan du fortfarande vara behörig att söka, men du måste då bifoga en individuell studieplan över planerade studier vid Lunds universitet i din ansökan.
   
 • Du har klarat av minst 30 hp vid Lunds universitet (högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte) och minst 75% av poängen från tidigare terminer på programmet.
   
 • Du har de språkkunskaper som krävs i aktuellt undervisningsspråk (läs mer under "språkkrav").
   
 • Du har inte tidigare varit på utbyte inom ditt program.

Villkor för att få åka

Om du blir antagen till utbyte kommer du att vara villkorat antagen till utbytesstudier. Följande villkor ska vara uppfyllda senast den 15 april för utbyte till kommande hösttermin. Högskolepoäng från nuvarande termin och poäng utanför ditt program tas inte i beaktan.

Du måste uppfylla följande villkor vid uppföljningstillfället:

 • Du saknar inte mer än 15 hp från tidigare terminer på programmet.
 • Du är registrerad på termin 4 på ditt program.

Språkkrav

Gymnasiekunskaper i engelska brukar vara tillräckliga. I de flesta fall krävs inget språktest, men det finns några undantag. Var uppmärksam på vad som gäller för de universitet du vill söka till. 

Lär mer i vårt sökverktyg - Where can I go?

Om du vill studera på något annat språk än engelska måste du se till att du uppfyller värduniversitetets krav.

Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller språkkraven. 

Kursval

Inom Systemvetenskapliga kandidatprogrammet har du stora valmöjligheter under termin fem, som är programmets valfria termin.

Du kan välja kurser inom följande fakultetsområden:

 • Ekonomi
 • Samhällsvetenskap
 • Teknik
 • Naturvetenskap
 • Juridik
 • Humaniora (även språkkurser)
 • Teologi

Kurser får inte överlappa tidigare lästa eller kommande kurser inom programmet. Kurserna ska motsvara studier på svensk högskolenivå. 

Tänk på att vara flexibel med ditt kursval. Det finns inga garantier för att du kommer att kunna läsa exakt de kurser som du har listat i din ansökan.  

Tips på kurser du kan läsa

Område "Design of IS and Business"

Här kan man tänka sig kurser inom klassisk systemutveckling riktade mot vad som ofta kallas analys, d.v.s. att utforma modeller för verksamheten och dess informationssystem som kan användas för att ändra eller utveckla den/dessa.

Här handlar det alltså inte i första hand om att skriva mjukvara eller utforma IT-infrastruktur, utan om att utforma, d.v.s. designa, verksamheter och deras IS. Detta görs med olika modellspråk och världar, och i förlängningen teknologier. Möjliga områden att fördjupa sig inom kan vara:

 • Systems Analysis and Design
 • Business/Enterprise Modeling
 • Business Process Modeling
 • Business Onthology/Conceptual Modeling
 • Business Rules Approach/Business Rules Modeling
 • Enterprise Architecture (EA)
 • Service-oriented Architecture (SOA)
 • Service-oriented Enterprise Architecture (SOEA)
 • Service Science/Design
 • Enterprise Resource Planning (ERP) Systems
 • Decision Support Systems
 • Business Intelligence
 • Requirement Engineering
 • Information Security
 • Model-driven Development (MDD) and Model-driven Architecture (MDA) 

Område "Business, Organization and IS"

Här handlar det om förståelse för den/de verksamheter som i föregående punkt utformas. Möjliga områden att fördjupa sig inom kan vara:

 • Organizational Theory with a special focus on business and IS
 • Systems Theory and Systems Analysis
 • IS Strategy and Management of IS
 • Service Management
 • Business Process Management
 • Workflow Management
 • IS and ICT procurement
 • IS/IT Operation Management
 • Change Management 

Område "Information and Communication Technology (ICT)"

Här kan man tänka sig fördjupningar i den infrastruktur som måste finnas/skapas/köpas för att ovanstående skall kunna införas som IT-system i verksamheterna. Däremot handlar det inte om att utforma eller bygga tekniken i form av datorer, datorsystem, chip-teknologi, processorer m.m. utan det handlar fortfarande om att stödja verksamheter. Möjliga områden att fördjupa sig inom kan vara:

 • Service-oriented Computing (SOC)
 • Business Process Management Systems (BPMS)
 • Business Rules Management Systems (BRMS)
 • Workflow Management Systems (WfMS)
 • Enterprise Resource Planning Systems
 • Component-based Development (CBD)
 • Cloud Computing
 • Multi-layered Architecture
 • Middleware Applications 

Område "Project management for IS and ICT design"

Detta kunskapsområde handlar om hur man genomför, planerar och leder IS- och IKT-projekt. Möjliga områden att fördjupa sig inom kan vara:

 • Agile methods, such as Scrum and DSDM
 • Distributed projects
 • International projects and culturally heterogeneous projects
 • Project management methods and tools
 • More advanced studies in Group Dynamics

Contact

International Office
Lund University School of Economics and Management

outgoing@ehl.lu.se

You can reach us on the phone during our visiting hours:
+ 46 46 222 33 44

Visiting hours

Apply for an exemption

If you don't meet the requirements, you have the possibility to apply for an exemption.

Read more in the Application guide under 3. Supporting documents.