Frågor från utredningen om den nya tilläggsskatten och ränteavdragsreglerna

Seminar

- Anders Bengtsson, kammarrättslagman och särskild utredare (utredningen om vissa internationella företagsskattefrågor) - Peter Nilsson, professor, juridiska fakulteten Lunds universitet och director KPMG

Utredningen om vissa internationella företagsskattefrågor har lämnat ett delbetänkande med förslag om en ny lag om tillöggsskatt för större internationella och svenska koncerner. Under seminariet kommer diskuteras inte bara innehållet i reglerna utan också materiella problemställningar som redan nu identifierats men även exempelvis tolkningsprinciper. Utredningen har även i uppdrag att göra en uppföljning av ränteavdragsreglerna i företagssektorn. Under seminariet kommer vi på ett principiellt plan diskutera problemställningar kring dessa regler. 

Efter seminariet finns det möjlighet att vara med på eftersits där det bjuds på dryck och lättare förtäring. 

Anmälan sker via denna länk

21 March 2023
16:30–18:00

Venue

Telaris, Juridicum
Lilla Gråbrödersgatan 4
222 22 Lund

Sign-up

Registration closed.

Contact

Cesar Kouthoofd Muldin

cesar.kouthoofd_muldin@jur.lu.se

Phone: 070 602 36 30